تقویم

تقویم بهترین هدیه سازمانی در نزدیک هنگام ورود به سال جدید است که صاحبین مشاغل به کارکنان خود هدیه می‌دهند. تقویم‌، روز و تاریخ‌های مهم را نشان می‌دهند و کیفیت امور زندگی افراد را افزایش می‌دهد پس اگر می‌خواهید هدیه‌ای کاربردی و حرفه‌ای به عزیزان خود هدیه دهید، تقویم کی از بهترین گزینه‌های پیش روی شماست. تقویم به انواع مختلفی نظیر تقویم چوبی، رومیزی، دیواری، جیبی و تقوم زیردستی ساخته می‌شود که هر کدام مزیت خود را به عنوان کادو دارند.